Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

08 tháng 8 2022 15:36

câu hỏi

Phối hợp hằng đẳng thức và nhân đa thức để ìm x (x−1)^(2)−(x−4)(x−2)=0

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 02:24

Được xác nhận

Chào em Robo R, Đáp án cho câu hỏi của em là: x=7/4 Đây là một bài tập thuộc lớp 8, chương 1, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ Bài giải chi tiết: (x−1)²−(x−4)(x−2)=0 ⇔(x²-2x+1)-(x²-6x+8)=0 ⇔x²-2x+1-x²+6x-8=0 ⇔4x=7 ⇔x=7∕4 Kết luận: đáp án chính xác là: x=7/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận