Square root
VBT
Calculator
magnet

Ung Q

12 tháng 7 2020 02:30

câu hỏi

people


8

3


Vũ T

13 tháng 7 2020 01:36

người

Võ Q

14 tháng 7 2020 02:01

person là một người people là mọi người

Vy V

18 tháng 7 2020 14:10

con người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how are you

0

Lihat jawaban (1)