Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng P

22 tháng 10 2020 12:24

câu hỏi

People don't want to give or share things. They are .........


5

2


Phạm N

01 tháng 11 2020 03:40

greedy

Ice C

01 tháng 12 2020 07:09

selfish

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

r_ma_ti_

57

Lihat jawaban (142)

giúp t bài này với

8

Được xác nhận