Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô K

26 tháng 12 2022 15:43

câu hỏi

P=((sqrt(x)−2)/(x−1)−(sqrt(x)+2)/(x+2sqrt(x)+1))÷((sqrt(x)−3)/(x−1)−1/(sqrt(x)+1)) a)Rút gọn P b)Tìm GTNN của A=P×(sqrt(x)+1)/sqrt(x)+(x−sqrt(x)+3)/sqrt(x)

P=((sqrt(x)−2)/(x−1)−(sqrt(x)+2)/(x+2sqrt(x)+1))÷((sqrt(x)−3)/(x−1)−1/(sqrt(x)+1))

a)Rút gọn P 

b)Tìm GTNN của A=P×(sqrt(x)+1)/sqrt(x)+(x−sqrt(x)+3)/sqrt(x)

 

 

 

alt
alt

40

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 13:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tô K,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Tô K, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Đỗ M

17 tháng 4 2023 13:25

<p>Sai r ạ</p>

Sai r ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận