Square root
VBT
Calculator
magnet

My T

24 tháng 11 2022 04:13

câu hỏi

p+O²--->p² O⁵

p+O²--->p² O⁵


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em My T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 4p+5O²---&gt;2p² O⁵<br><br>Bài giải chi tiết:<br>4p+5O²---&gt;2p² O⁵<br>Kết luận: đáp án chính xác là 4p+5O²---&gt;2p² O⁵<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em My T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 4p+5O²--->2p² O⁵

Bài giải chi tiết:
4p+5O²--->2p² O⁵
Kết luận: đáp án chính xác là 4p+5O²--->2p² O⁵
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Trpthao T

25 tháng 11 2022 12:36

<p>4P + 5O² ---&gt; 2P² O⁵</p>

4P + 5O² ---> 2P² O⁵

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)