Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenthuytrang N

28 tháng 10 2022 05:07

câu hỏi

p=4x/√x –3 với x>9, tìm giá trị nhỏ nhất của p

p=4x/√x –3  với x>9, tìm giá trị nhỏ nhất của p

 


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 06:24

Được xác nhận

Xin chào em Nguyenthuytrang N Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Tuấn P

29 tháng 10 2022 13:51

<h1>Câu 2 (3,0 điè̀n) Tim x; y; z thỏa mãn hệ sau: {,(,x^(3)−3x−2=2−y,),,(,y^(3)−3y−2=4−2z,),,(,z^(3)−3z−2=6−3x,),</h1>

Câu 2 (3,0 điè̀n) Tim x; y; z thỏa mãn hệ sau: {,(,x^(3)−3x−2=2−y,),,(,y^(3)−3y−2=4−2z,),,(,z^(3)−3z−2=6−3x,),

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận