Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

15 tháng 9 2022 07:48

câu hỏi

Oxit nào sau đây giàu oxi nhất ?

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 10:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 8<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 8
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận