Square root
VBT
Calculator
magnet

Thời N

27 tháng 10 2021 12:47

câu hỏi

oxi là gì


0

1


P. Nguyen

20 tháng 5 2022 07:46

Chào em, oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là oxi VD: CO2, SO3, FeO, Al2O3, ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận