Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan Q

19 tháng 2 2023 02:07

câu hỏi

Order the words to make a sentence: 35.off/turn/light/the/go/you/out/before

Order the words to make a sentence: 35.off/turn/light/the/go/you/out/before

 


3

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 3 2023 07:03

<p>Chào em Phan Q,</p><p>Đây là dạng bài sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>The light turn off before you go out. (Bóng đèn tắt trước khi bạn đi ra ngoài)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phan Q,

Đây là dạng bài sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.

 

Bài giải chi tiết:

The light turn off before you go out. (Bóng đèn tắt trước khi bạn đi ra ngoài)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -&gt; I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận