Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh V

26 tháng 12 2022 12:28

câu hỏi

Ok

Ok

 

 

alt

10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

<p><strong>&nbsp;</strong><br>Xin chào em <strong>Anh V</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -2, -4, 6, 0, -6<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;-2, -4, 6, 0, -6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

 
Xin chào em Anh V
Đáp án cho câu hỏi của em là: -2, -4, 6, 0, -6

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là  -2, -4, 6, 0, -6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

<p>Hình đính kèm</p><p>&nbsp;</p>

Hình đính kèm

 

alt

Việt P

01 tháng 1 2023 14:52

<p>Câu trả lời là -2 ,-4, 6,0 -6</p><p>&nbsp;</p>

Câu trả lời là -2 ,-4, 6,0 -6

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b)

2

Được xác nhận