Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc L

07 tháng 6 2020 23:09

câu hỏi

nung nóng một miệng đồng rồi thả vào cơ nước lạnh. hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thấy đổi như thế nào. đây là thực hiện công hay nhiệt.


0

1


Lê M

10 tháng 6 2020 02:58

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Nhiệt năng của miếng đồng giảm dần do có sự trao đổi nhiệt của đồng với nước. Sau đó hệ vật sẽ đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Đây là truyền nhiệt lượng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận