Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuyen M

19 tháng 1 2021 15:33

câu hỏi

nung kaliclorat để điều chế O2 a) Lập PTHH b) nung 24.5 g kaliclorat thu được 5.376 lít O2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng. c) Lượng O2 sinh ra đủ oxi hóa tối đa 30.72 g kim loại R. Xác định R. Oxit sinh ra thuộc loại oxit gì? Viết CTHH axit hay bazo tương ứng.


5

1


P. Liên

20 tháng 1 2021 03:13

Chào em! a, 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 b. nKClO3 = 24,5 / 122,5 = 0,2 (mol) nO2 = 5,376/22,4 = 0,24 (mol) Tính số mol KClO3 đã pư từ số mol O2 thu được. 2KClO3 -> 2KCl + 3O2 0,16 <-- 0,24 (mol) Hiệu suất phản ứng = 0,16/0,2 .100% = 80% c, 4R + nO2 -> 2R2On 0,96/n <- 0,24 M(R) = 30,72 / (0,96/n) = 32n Vì R là kim loại hoá trị I, II, III nên ta xét n=1 => R = 32 (g/mol) -> không có kim loại thoả mãn n=2 => R = 64 (g/mol) => R là kim loại C.u (đồng) n=3 => R = 96 (g/mol) -> không có kim loại thoả mãn Oxit sinh ra C.uO thuộc loại oxit bazơ – công thức bazơ tương ứng C.u(OH)2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm A1 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm H2 và CO2. dY/He=7,5. Tính thành phần % về khối lượng và về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

7

Lihat jawaban (1)