Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu C

21 tháng 10 2022 15:20

câu hỏi

Nung hoàn toàn a gam KMnO4 , b gam KClO3( riêng biệt) thu đc thể tích khí Oxi lần lượt là V1, V2 và khối lượng chất rắn thu đc ở 2 TN là bàng nhau. a) tính tỉ lệ a/b b) tính tỉ lệ V1/V2

Nung hoàn toàn a gam KMnO4 , b gam KClO3( riêng biệt) thu đc thể tích khí Oxi lần lượt là V1, V2 và khối lượng chất rắn thu đc ở 2 TN là bàng nhau. a) tính tỉ lệ a/b

b) tính tỉ lệ V1/V2

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:27

Được xác nhận

Xin chào em Chu C Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại Kiềm Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)