Square root
VBT
Calculator
magnet

Do T

14 tháng 1 2020 04:39

câu hỏi

nung hỗn hợp gồm có 0,03 mol bột nhôm và 0,02 mol bột CrO để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với hiệu suất 80%. Lượng chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thaahys thoát ra b mol khí.Giá trị của b là


0

1


P. Liên

20 tháng 3 2020 16:27

Bài này bạn viết PTHH ra 2Al + 3CrO -> Al2O3 + 3 Cr Sau đó lắp số mol xem thằng nào hết, thằng nào dư để tính nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Hợp chất C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo dạng mạch vòng ?

4

Được xác nhận