Square root
VBT
Calculator
magnet

Ypgan Y

08 tháng 2 2023 07:05

câu hỏi

Nung 8.56g hỗn hợp 2 muối cacbonat và SO3 của 1 kim loại M hóa trị 2 .Sau pứ thu được 4.592g chất rắn và hỗn hợp có tỉ khối so với H2 = 27.56. Hãy xác định M. biết H% của mỗi pứ = 80%

Nung 8.56g hỗn hợp 2 muối cacbonat và SO3 của 1 kim loại M hóa trị 2 .Sau pứ thu được 4.592g chất rắn và hỗn hợp có tỉ khối so với H2 = 27.56. Hãy xác định M. biết H% của mỗi pứ = 80%

     
alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 13:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Muối</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Vì H% = &nbsp;80% nên ta nhân số liệu đầu bài lên để biến H% thành 100%</p><p>8,56/80% = 10,7</p><p>Ta có PT:</p><p>MSO3 -&gt; MO + SO2</p><p>x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x&nbsp;</p><p>MCO3 -&gt; MO + CO2&nbsp;</p><p>y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; y</p><p>Ta có hpt:</p><p>64x + 44y = 10,7 - 4,592 = 6,108</p><p>(64x+44y)/(x+y) = 27,56.2&nbsp;</p><p>=&gt; x = 0,06 và y = 0,05&nbsp;</p><p>=&gt; M là Ca</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Muối

Bài giải chi tiết:

Vì H% =  80% nên ta nhân số liệu đầu bài lên để biến H% thành 100%

8,56/80% = 10,7

Ta có PT:

MSO3 -> MO + SO2

x                   x          x 

MCO3 -> MO + CO2 

y                 y           y

Ta có hpt:

64x + 44y = 10,7 - 4,592 = 6,108

(64x+44y)/(x+y) = 27,56.2 

=> x = 0,06 và y = 0,05 

=> M là Ca

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

4

Được xác nhận