Square root
VBT
Calculator
magnet

Khang Đ

22 tháng 6 2021 11:21

câu hỏi

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi


10

1


P. Nguyen

23 tháng 6 2021 03:39

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: a/ nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol) CaCO3 -- > CaO + CO2 0,2 < -- 0,2 < -- 0,2 Bảo toàn khối lượng: mA= mCaCO3 – mCO2 = 23 – 0,2.44 = 14,2 (g) mCaCO3 phản ứng = 0,2.100 = 20 (g) < 23 -- > sau phản ứng còn tạp chất trong đá vôi không phản ứng với khối lượng là 3 gam (23-20) -- > A là hỗn hợp rắn gồm CaO và tạp chất b/ %mCaCO3 = 20/24 . 100% = 83,33%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người&lt;3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)