Square root
VBT
Calculator
magnet

Mon B

11 tháng 4 2020 08:00

câu hỏi

Nuôi giun đất là một phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein vì sao?


0

2


Bỗn_Cô_Nương B

20 tháng 4 2020 13:19

Vì giun đào sớ đất cho nó thêm màu mỡ

Bỗn_Cô_Nương B

20 tháng 4 2020 13:20

Tui ko biết có đúng ko nữa tui trả lời đại í

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách học giỏi anh

34

Lihat jawaban (5)