Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran K

26 tháng 12 2019 13:10

câu hỏi

nieu nguen nhan thang loi va y nghia lich su ba lan khang chien chong quan xam luoc mong nguyen


0

2


TràMy L

28 tháng 12 2019 07:40

- Nguyên nhân: có sức mạnh đại đoàn kết, có sự chuẩn bị chu đáo, có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, có chiến lược, chiến thuật đúng đắn. - Ý nghĩa: đập tan tham vọng xâm lược của quân Nguyên, bảo vệ nền độc lập, thể hiện sức mạnh của nhân dân ta, góp phần xây dựng truyền thống dân tộc, học thuyết quân sư và để lại những bài học cho đời sau về đấu tranh chống quân xâm lược.

Vương T

27 tháng 12 2019 01:09

*nguyên nhân thắng lợi là toàn dân đồng lòng sự quyết tâm đoàn kết tham gia đánh giặc chiến đấu dũng cảm * ý nghĩa lịch sử thắng lợi đã khẳng định sức m ạnh của dân tộc góp phần xây đắp truyền thống quân sự dân tộc ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao vua Quang Trung lại qua đời trong lúc đất nước chưa bình yên

13

Lihat jawaban (2)