Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú T

09 tháng 4 2020 06:35

câu hỏi

nhi và nhụy khác nhau chỗ nào


0

4


Hà T

12 tháng 4 2020 10:57

và nhi la hoa đực và nhuy. là hoa cái

Phạm Đ

15 tháng 4 2020 05:19

Nhị hoa : là cơ quan sinh dục đực của hoa. Nhụy hoa : là cơ quan sinh dục cái của hoa.

Linh L

15 tháng 4 2020 11:13

Nhị là cơ quan sinh dục của hoa đực Nhuỵ là cơ quan sinh dục của hoa. Và cũng có một số cây chỉ có nhị hoặc nhuỵ

Hà T

12 tháng 4 2020 10:55

khác nhau ở cách ghi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)