Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

16 tháng 12 2019 14:44

câu hỏi

nhiều ao đào thả cá trai không thả mà tự nhiên có tại sao


0

1


Thanh H

16 tháng 12 2019 14:46

vì ấu trùng trai nở ra ,sống trong mạng mẹ 1 thời gian rồi bám vào da cá và mang cá .Vào ao cá ,ấu trùng trai phát triển bình thường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bảng các nội quan của cá trang 107

13

Lihat jawaban (1)

đặc điểm nào có ở sán lá gan?

14

Được xác nhận