Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Y

08 tháng 1 2020 04:09

câu hỏi

nhiệt nóng chảy của nước đá ở áp suất khí quyển (1.013.10^5) và 0 độ là 1.4363kcal/mol. khối lượng riêng của nước đá ở điều kiện này là 0.917g/cm3, của nước là 0.9998g/cm3. nếu 2 mol nước đá tan ở điều kiện này thì: công thực hiện là bao nhiêu? độ biến thiên nội năng là bao nhiêu? độ biếnthieen entropy là bao nhiêu?


0

1


N. Ngandtt

10 tháng 1 2020 15:16

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến guru: Từ công thức tính công A = p(V2 – V1) với V2 là thể tích của nước sau khi đá tan và V1 là thể tích của nước đá lúc đầu, p là áp suất khí quyển = 101325 (Pa) Ta có công thức tính thể tích V là D = m/V với m là khối lượng của nước đá, D là khối lượng riêng (đã cho từ đề bài). Như vậy m = n.M = 2.18 = 36 (g) V1 = m/Dđá = 36/0,917 = 39,26 cm3 = 0,039 lít V2 = m/Dnước = 36/0,9998 = 36 cm3 = 0,036 lít Ta có A = p(0,036 – 0,039) = 101325.(-0.003) = -330,16 (J) Độ biến thiên nội năng ΔU = Q + A với Q = λ.m với λ là nhiệt nóng chảy (đề bài đã cho) đổi ra J bằng 6009,5 J Q = 6009,5.36 = 216342 (J) Suy ra ΔU = 216342 – 330,16 = 216672,16 (J) Độ biến thiên Entropy S = Q/T = Q/273 = 792,5 (J.K-1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

7

Lihat jawaban (1)

một lò xô được đẩy theo phương thẳng đứng, treo vào lò xo 1 vật khối lượng m thì lò xo dãn thêm 30mm. Biết độ cứng của lỡ xo là 100N/m. Xác định khối lượng của vật.

9

Được xác nhận