Square root
VBT
Calculator
magnet

The A

27 tháng 12 2022 00:30

câu hỏi

Nhiệt độ lúc 6 giờ là - 3 độ C, đến 12 giờ nhiệt độ tăng 10 độ C, đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm 8 độ C. Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu ?

Nhiệt độ lúc 6 giờ là - 3 độ C, đến 12  giờ nhiệt độ tăng 10 độ C, đến 20 giờ nhiệt độ  lại giảm 8 độ C. Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu ?


8

1


Vũ T

27 tháng 12 2022 11:44

<p>Nhiệt độ từ 6 giờ đến 12 giờ là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -3 + 10 = 7 độ C&nbsp;</p><p>Nhiệt độ lúc 20 giờ là:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7 - &nbsp;8 = - 1 độ C</p>

Nhiệt độ từ 6 giờ đến 12 giờ là:

            -3 + 10 = 7 độ C 

Nhiệt độ lúc 20 giờ là:

              7 -  8 = - 1 độ C

Hồng P

27 tháng 12 2022 13:16

Nhiệt độ từ 6 giờ đến 12 giờ là: -3+10=7 độ C Nhiệt độ vào lúc 20 giờ là: 7-8=-1 độ C Đs: -1 độ C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận