Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan N

08 tháng 1 2020 03:42

câu hỏi

như thế nào là chuỗi câu rời rạc????


0

1


Nguyễn T

10 tháng 1 2020 02:31

là chuỗi câu ko có liên kết, mạch lạc với nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)