Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

04 tháng 10 2022 15:33

câu hỏi

Nhị thức Niu-tơn : (a+b)^(n)=_(n)^(k) a^(n−k)b^(k) Câu 1. (Mã 101 - 2020 Lần 1) Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài xác suất</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Mỗi cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 6 phần tử.</p><p>Vậy có 6!=720 cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc.</p><p>Đáp án là: B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài xác suất

Lời giải chi tiết như sau:

Mỗi cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 6 phần tử.

Vậy có 6!=720 cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc.

Đáp án là: B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tớ với🙏

8

Được xác nhận