Square root
VBT
Calculator
magnet

Tra T

11 tháng 12 2019 10:06

câu hỏi

nhà sử học đầu tiên là ai


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 06:49

Chào em Nhà sử học đầu tiên của nước ta là Lê Văn Hưu. Năm 1247, đỗ Bảng nhãn. Sau khi Quốc sử viện ra đời, ông được phong chức Giám tu quốc sử, biên soạn bộ Đại Việt sử kí.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người ơi,giúp mình với,đang cần gấp Hãy điền vào chỗ trống câu nói của Quang Trung "Nay ăn tết.......trước,đến.......,ngày.....vào ......sẽ mở tiệc lớn.

7

Lihat jawaban (1)