Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

13 tháng 1 2020 13:39

câu hỏi

những phó từ chỉ quan hệ thời gian là những từ nào vậy kiến guru


0

1


N. Thị

20 tháng 1 2020 09:22

chào em, phó từ chỉ thời gian gồm những từ: " đã", "sẽ", "đang" "vừa" "mới", "sắp"...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề thi văn lớp 6như thế nào

0

Lihat jawaban (1)