Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran D

16 tháng 10 2020 14:59

câu hỏi

Những nước nào có ngày bằng đêm?


1

1


Tran D

16 tháng 10 2020 15:02

Gabon. Cộng hòa Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo. Uganda. Kenya. Somalia... =>Các quốc gia nằm ở đường xích đạo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trái Đất có mấy múi

0

Lihat jawaban (1)