Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan N

01 tháng 1 2020 07:56

câu hỏi

những hoa có đủ nhụy và nhị là hoa gì?


2

4


Pon P

05 tháng 1 2020 01:58

✓ Hoa lưỡng tính

K. Đan

08 tháng 1 2020 04:18

Chào em! Những hoa có đủ cả nhuỵ và nhị được gọi là hoa lưỡng tính em nhé. Ví dụ: hoa bưởi là hoa lưỡng tính. Còn những hoa chỉ có nhuỵ hoặc nhị gọi là hoa đơn tính, trong đó, hoa chỉ có nhuỵ là hoa đơn tính cái, hoa chỉ có nhị gọi là hoa đơn tính đực. Ví dụ: hoa bí đỏ là hoa đơn tính. Nếu còn thắc mắc gì em tiếp tục đặt câu hỏi cho Kiến guru nhé. Thân mến!

Kim H

01 tháng 1 2020 09:51

Hoa lưỡng tính

Lê T

05 tháng 1 2020 12:13

hoa lưỡng tính

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)