Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương V

19 tháng 6 2020 08:31

câu hỏi

Những hoạt động của Phong trào Tây Sơn từ 1771-1789.Nguyên nhân viên thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Phong trào Tây Sơn


6

1


Duy V

22 tháng 6 2020 09:37

*Nguyên nhân thắng lợi -nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột _ Nhờ tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta - Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân *Ý nghĩa lịch sử - lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh ,Lê - xóa bỏ ranh giới chia cắt đàng trong và Đàng ngoài -đánh tan quân xâm lược xiêm, Thanh bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Luật pháp thời Lê sơ có gì khác và giống thời Lý-Trần

0

Lihat jawaban (1)