Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

15 tháng 9 2022 06:28

câu hỏi

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 16:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Kiên N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10 Bài Clo</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm, người ta cho axit clohydric đặc tác dụng với một chất oxi hóa mạnh, có thể là mangan dioxit rắn hoặc kali penmanganat rắn,…Nếu dùng mangan dioxit thì cần xúc tác nhiệt độ còn với kali penmanganat thì có thể đun hoặc không đun nóng. Vì khí clo thu được sau phản ứng thường bị lẫn tạp chất là khí hiđro clorua và hơi nước nên để điều chế khí nguyên chất, người thực hiện sẽ dẫn khí qua các bình rửa khí có chứa dung dịch NaCl để giữ lại HCl và chứa H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc để giữ hơi nước.</p><p>MnO<sub>2</sub> + 4HCl → MnCl­<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O</p><p>2KMnO<sub>4</sub>&nbsp;+ 16HCl → 2KCl + 2MnCl<sub>2</sub>&nbsp;+ 5Cl<sub>2</sub>&nbsp;+ 6H<sub>2</sub>O<br>=&gt; Chọn D</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10 Bài Clo

Bài giải chi tiết :  

 

Để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm, người ta cho axit clohydric đặc tác dụng với một chất oxi hóa mạnh, có thể là mangan dioxit rắn hoặc kali penmanganat rắn,…Nếu dùng mangan dioxit thì cần xúc tác nhiệt độ còn với kali penmanganat thì có thể đun hoặc không đun nóng. Vì khí clo thu được sau phản ứng thường bị lẫn tạp chất là khí hiđro clorua và hơi nước nên để điều chế khí nguyên chất, người thực hiện sẽ dẫn khí qua các bình rửa khí có chứa dung dịch NaCl để giữ lại HCl và chứa H2SO4 đặc để giữ hơi nước.

MnO2 + 4HCl → MnCl­2 + Cl2 + 2H2O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 6H2O
=> Chọn D

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 462. Cho eten tác dụng với dung dịch kali pemanganat loãng, nguội, tạo ra sản phẩm hữu cơ là : A. Etylen glicol. B. Etilen oxit. C. Axit oxalic. D. Anđehit oxalic.

1

Được xác nhận