Square root
VBT
Calculator
magnet

Doan Q

08 tháng 9 2021 12:41

câu hỏi

những công lao to lớn của vua Quang Trung là gì ? a. có công thống nhất đất nước b.đánh đuổi quân xâm lược nhà thanh,giữ gìn nền độc lập c. cũng cố , ổn định kinh tế,chính trị ,văn hóa d.tất cả ý trên


19

1


Minh C

07 tháng 10 2021 13:03

d nha

Chu M

04 tháng 11 2021 12:56

đúng đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào

36

Lihat jawaban (57)