Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:40

câu hỏi

Những bằng chứng nào chứng tỏ rằng hidro peoxit là axit yếu?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 17:59

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ly P</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Kiến thức về hidro peroxit được học trong các lớp 11 và 12<br>Bài giải chi tiết:<br>1. Trạng thái tồn tại: Hydro peroxit tồn tại dưới dạng lỏng, đó là một dấu hiệu cho thấy nó là một axit yếu.</p><p>2. Độ phân cực của liên kết O-H: Liên kết O-H trong hydro peroxit không phân cực đủ để làm cho phân tử có tính axit mạnh.</p><p>3. Độ bền của phân tử: Hydro peroxit dễ dàng bị phân hủy thành nước và oxy, cho thấy nó là một axit yếu.</p><p>4. Độ tan trong nước: Hydro peroxit có độ tan trong nước thấp, chỉ khoảng 8 g/L ở nhiệt độ phòng, điều này cũng cho thấy nó là một axit yếu.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc Kiến thức về hidro peroxit được học trong các lớp 11 và 12
Bài giải chi tiết:
1. Trạng thái tồn tại: Hydro peroxit tồn tại dưới dạng lỏng, đó là một dấu hiệu cho thấy nó là một axit yếu.

2. Độ phân cực của liên kết O-H: Liên kết O-H trong hydro peroxit không phân cực đủ để làm cho phân tử có tính axit mạnh.

3. Độ bền của phân tử: Hydro peroxit dễ dàng bị phân hủy thành nước và oxy, cho thấy nó là một axit yếu.

4. Độ tan trong nước: Hydro peroxit có độ tan trong nước thấp, chỉ khoảng 8 g/L ở nhiệt độ phòng, điều này cũng cho thấy nó là một axit yếu.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 1,56 gam hỗn hợp Al và Al2O3 phẩn ứng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thủ được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. giá trị của V là?

0

Lihat jawaban (1)