Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Q

10 tháng 11 2019 13:06

câu hỏi

nhận xét về việc tìm thấy dấu tích của người nguyên thuỷ khắp Ba Miền nước ta


0

1


Y. Như

21 tháng 11 2019 11:44

Với việc tìm thấy dấu tich của người nguyên thuỷ trên khắp ba miền chứng tỏ đất nước ta đã sớm có con người sinh sống. Từ đó hình thành nên những nền văn hoá lớn phân bố ở các khi vực khác nhau làm tiền đề cho sự chuyển biến của xã hội nguyên thuỷ sang thời đại mới.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người hy Lạp và Roma đã có những đóng góp gì về văn hóa Em hãy nêu một vài thành tựu văn hóa được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta

0

Lihat jawaban (1)