Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

07 tháng 12 2019 04:45

câu hỏi

nhận xét về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay


0

1


NH H

08 tháng 12 2019 05:54

Trong thời đại công nghệ phát triển, thì thuật ngữ cũng phát triển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong tác phẩm Người con gái nam xương , tại sao tác giả lại cho Linh Phi cứu Vũ Nương mà không cho Vũ Nương mất

12

Lihat jawaban (4)