Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình H

26 tháng 4 2020 08:50

câu hỏi

nhận xét thái độ của triều đình nhà Nguyễn kể từ khi thực dân Pháp xâm lược đến 1884


3

2


Y. Như

28 tháng 4 2020 04:35

Chào em! Cảm ơn câu hỏi em đã gửi cho nhà Kiến. Thái độ của triều đình nhà Nguyễn kể từ khi thực dân Pháp xâm lược đến năm 1884 đó là tuy biết rõ dã tâm của thực dân Pháp, nhưng suốt một thời gian dài, triều đình Huế vẫn bảo thủ, không chịu cải cách để tăng cường khả năng chống ngoại xâm. Từ chống cự yếu ớt đi đến thỏa hiệp, kí kết các hiệp ước cắt đất cầu hòa (vào các năm 1862, 1874, 1883). Đến năm 1884, giai cấp phong kiến đã đầu hàng, kết thúc vai trò lịch sử.

Đình H

28 tháng 8 2020 00:54

vâng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhận xét nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam

6

Lihat jawaban (1)