Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ H

26 tháng 12 2019 12:45

câu hỏi

nhận xét tính đột phá trong chính sách kinh tế mới của Lê Nin


1

1


Y. Như

10 tháng 2 2020 04:06

Chào em! Rất vui vì em đã gửi câu hỏi cho Kiến Guru. Dưới đây là câu trả lời của Kiến. Tính đột phá trong Chính sách kinh tế mới của V.I. Lenin đó chính là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, nhà nước nắm độc quyền sang một nền kinh tế nhiều thành phần và tự do buôn bán dưới sự điều tiết của nhà nước. Nhìn chung, tính đột phá này đã cho thấy sự đóng góp to lớn và xuất sắc của Lenin vào kho tàng lí luận CNXH khoa học. Đến năm 1986, Đảng ta đã học tập theo tính đột phá này trong công cuộc đổi mới đất nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chính sách kinh tế mới có tác động như thế nào đối với nước Nga lúc bấy giờ và đối với các nước khác trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này

4

Lihat jawaban (1)