Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc C

09 tháng 12 2019 14:18

câu hỏi

nhận xét đúng nhất về sự phân bố dân cư của nước Nga là


1

2


Chiem M

14 tháng 1 2020 14:00

không đều

Nhung N

14 tháng 1 2020 16:28

dân cư bị hạn chế do đi cư chảy máu chất xám

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách nhận xét biểu đồ cột chồng , biểu đồ đường

11

Lihat jawaban (1)