Square root
VBT
Calculator
magnet

Bạch Đ

14 tháng 6 2020 07:55

câu hỏi

nhận xét hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ


4

1


T. ThuỳTrangNguyễn

15 tháng 6 2020 06:49

Chào em! Cô sẽ trả lời câu hỏi của em như sau nhé: Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ trong điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta vì từ thế kỉ IX, đế chế Đường suy sụp nhanh chóng. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào nổ ra nhưng cuối cùng bị đàn áp nhưng đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ nhà Đường vào năm 907.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con nguoi tao ra tu con gi?

18

Lihat jawaban (3)