Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu H

18 tháng 12 2020 14:10

câu hỏi

Nhận xét chính sách của thực dân Anh đối với Ấn Đọ vf hậu quả của nó đối với nhân dân Ấn Đọ?


6

2


Q. Tran

19 tháng 12 2020 01:37

Chào em! Sau hơn 2 thế kỷ, thực dân Anh đã hoàn thành giai đoạn xâm lược Ấn Độ và biến nơi đây thành thuộc địa để vơ vét bóc lột và tiêu thụ hàng hóa. Gây nên tình trạng bần cùng và chết đói của nhân dân. Cơ sở ruộng đất công xã ở nông thôn bị tan vỡ, nền thủ công nghiệp bị suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại. Sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh đã chà đạp lên quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Ấn Độ. Do vậy, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân chống thực dân Anh, giải phóng dân tộc tất yếu phải nổ ra. Chúc em thi tốt! Mến chào!

Y. Như

22 tháng 12 2020 06:55

Cải cách Duy tân Minh Trị có nhiều nội dung: hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa. Không biết em muốn hỏi vấn đề nào?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 25: Hãy nêu trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc từng bước để nước ta rơi vào tay thực dân pháp

0

Lihat jawaban (1)