Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy L

07 tháng 5 2021 13:41

câu hỏi

Nhận xét của em về việc làm của nhà Nguyễn


2

1


Trần N

05 tháng 7 2021 15:31

-khi pháp xâm lược việt nam trđ huế có chống pháp nhưng không kiên quyết luôn ảo tưởng thương lượng, thỏa hiệp kí các điều ước bân nước và cuối cùng đầu hàng hoàn toàn -trđ huế sợdân hơn sợ giặc không biết trước thời cơ đặt quyền lợi dòng họ lên quyền lợi dân tộc. nhà nguyễn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để dành độc lạp dân tộc và trách nhiệm mất nước phần lớn là do nhà nguyễn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em có suy nghĩ gì trước hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất? Bản thân em sẽ làm gì để đóng góp phần hạn chế khắc phục hậu quả chiến tranh?

5

Lihat jawaban (2)