Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh H

07 tháng 4 2020 15:17

câu hỏi

Nhìn thấy một số bạn học sinh nam lớp 8 hút thuốc lá ở trong nhà vệ sinh trường học. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?


0

7


Hoàng V

13 tháng 4 2020 09:24

hút đi ko chi mô

Luna L

08 tháng 4 2020 03:14

nếu ko sợ thì cứ đi mách thầy cô thôi

Hào L

08 tháng 4 2020 13:03

khuyên nó và nói ra tác hại của việc hút thuốc lá.

Tâm T

10 tháng 4 2020 12:56

ns vs thầy cô giáo và khuyên bảo họ

Nguyên T

13 tháng 4 2020 02:25

Vào hút chung :)

Hoàng V

13 tháng 4 2020 09:24

chuẩn lắm bạn ơi

Nguyễn T

11 tháng 4 2020 08:20

khuyên các bạn và giải thích việc hút thuốc có tác hại cho sức khỏe

Phương T

14 tháng 4 2020 07:30

cô hiện ra và nói bây lm cái chi rứa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình ? vì sao pháp luật nước ta lại quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?

0

Lihat jawaban (1)