Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 10 2022 10:45

câu hỏi

Nhân ngày của Mẹ vừa qua, lớp em tổ chức làm thiệp chúc mừng. Cô chia đều 30 bạn vào 5 nhóm để cùng nhau thực hiện. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

alt

14

2


Hải B

07 tháng 10 2022 13:15

câu này mình chưa hiểu lắm

Nguyễn H

08 tháng 10 2022 02:20

mỗi nhóm có số bn là: 30:5=6 ( bn) đáp số :6 bn

Isalie L

07 tháng 10 2022 14:16

mỗi nhóm cá số bạn là : 30:5=6( bạn ) đáp số: 6 bạn

Toan V

08 tháng 10 2022 14:53

Mỗi nhóm có số bạn là: 30:5=6(bạn) Đ/s:6 bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)