Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:23

câu hỏi

Nhân dịp tết Trung thu, mỗi bạn Hùng và Loan đều được tặng một chiếc bánh như nhau. Hùng ăn hết 3/5 cái bánh, còn Loan ăn hết 2/3 cái bánh. Hỏi bạn nào còn lại nhiều bánh hơn?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 18:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2/3 &gt; 3/5</p><p>Vậy Loan ăn nhiều bánh hơn Hùng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết:

2/3 > 3/5

Vậy Loan ăn nhiều bánh hơn Hùng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận