Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

26 tháng 1 2020 03:22

câu hỏi

nhận biết NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2


4

1


H. Thu

03 tháng 2 2020 10:25

1/ Dùng quỳ tím : HCl làm quỳ tím chuyển đỏ 2/ dd HCl : có khí không màu thoát ra => K2CO3 3/ dd K2CO3 : có kết tủa trắng => Ba(NO3)2 4/ dd Ba(NO3)2 : có kết tủa trắng => Na2SO4 Còn lại là NaCl

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hòa tan 10,05 gam hỗn hợp gồm Mg,Zn,Fe trong dung dịch chứa HNO3 và KHSO4,thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y tỉ khối so với hidro bằng 8 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa.Biết các khí đo ở đktc,khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.Giá trị m là

7

Lihat jawaban (1)