Square root
VBT
Calculator
magnet

Bé M

03 tháng 11 2019 08:41

câu hỏi

nhận biết các chất KOH, H2SO4, Na2SO4 , BaCl2 . Chỉ dùng quỳ tím


3

2


Trần A

03 tháng 11 2019 14:27

đánh dấu mỗi lọ lấy một ít ra làm mẩu thử. nhỏ các mẫu thử vào giấy quỳ tím. +làm quỳ tím hóa xanh là koh +làm quỳ tím hóa đỏ là h2so4 +ko có hiện tượng gì là na2so4 cho các mẩu thử ko có hiện tượng vào dd h2so4 +tạo kết tủa trắng là bacl2 +ko có hiện tượng gì là na2so4 bacl2. + h2so4. ------)baso4. + 2 hcl

Lưu N

03 tháng 11 2019 14:28

Lấy mẫu thử cho quỳ tím vào làm quỳ tím hoá xanh là KOH đỏ là H2SO4 rùi lấy H2SO4 tác dụng vs 2 mẫu còn lại mẫu có kết tủa trắng k tan trong axit là BaCl2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng ozon và oxygen

5

Được xác nhận