Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

19 tháng 2 2023 13:00

câu hỏi

nhà máy cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước

nhà máy cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước


10

2


Phan H

26 tháng 2 2023 09:33

<p><strong>góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc</strong>.</p>

góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn K

31 tháng 5 2023 08:19

<p>Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã làm ra máy phay, máy tiện, máy khoan,... phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Nhà máy Cơ khí Hà Nội luôn đạt được những thành tích to lớn, ,góp phần quan trọng chế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc</p>

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã làm ra máy phay, máy tiện, máy khoan,... phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Nhà máy Cơ khí Hà Nội luôn đạt được những thành tích to lớn, ,góp phần quan trọng chế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bhjagsjgsjsgsjhakah

7

Lihat jawaban (2)