Square root
VBT
Calculator
magnet

Cuc P

26 tháng 11 2019 14:47

câu hỏi

Nhằm vận động học sinh hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Giáo viên Tổng phụ trách phát động phong trào thu gom rác thải đổi điểm thi đua tuần với bảng quy đổi sau: Chất thải|Đơn vị|Số |Điểm Vỏ chai. |Cái. |17.|02 nhựa. | | | Dụng cụ.| Cây. |05 | 02 học tập | | | Lớp 6A thu được 117 vỏ chai nước ngọt,158 vỏ chai nước suối, 62 bút bi hết sử dụng và đã mang đi quy đổi điểm. Hỏi lớp 6A quy đổi được bao nhiêu điểm?


0

1


T. Hữu

27 tháng 11 2019 03:41

Số vỏ chai lớp 6A thu được là: 117 + 158 = 275 (vỏ chai) Ta có: 275 = 16.17 + 3 62 = 12.5 + 2 Vậy lớp 6A quy đổi được số điểm là: 16.2 + 12.2 = 56 (điểm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)