Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

05 tháng 1 2023 12:49

câu hỏi

Nhà Lan nuôi 33 con gà , mẹ đem bán 19 con , rồi mẹ nhốt vào chuồng , mỗi chuồng có 5 con gà . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con .

Nhà Lan nuôi 33 con gà , mẹ đem bán 19 con , rồi mẹ nhốt vào chuồng , mỗi chuồng có 5 con gà . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con .

 


6

2


Linh Đ

05 tháng 1 2023 12:57

<p>Mẹ còn số con gà là: 33-19=14( con)</p><p>đề hỏi còn bao nhiêu con chứ không hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con.</p>

Mẹ còn số con gà là: 33-19=14( con)

đề hỏi còn bao nhiêu con chứ không hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con.

Phuong A

07 tháng 1 2023 10:53

<p>14</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

14

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)