Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần S

06 tháng 1 2020 10:41

câu hỏi

nhà lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được đánh thành nhiều luống ,mỗi luống trồng cùng môt số cây cải bắp.Lan tính rằng :Nếu tăng thêm 8 luống rau .nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây .Neeus giảm đi 4 luống .nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 32 cây.Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây rau cải bắp ?


0

1


L. Cô

07 tháng 1 2020 10:04

Trong video bài giảng có 1 bài tương tự như thế này, em xem để hiểu hơn nhé. Gọi số luống nhà lan trồng là a, số cây trồng mỗi luống là b (a,b thuộc N*) Theo bài toán ta sẽ có hệ pt: (a+8)(b-3)=ab-54 (a-4)(b+2)=ab+32 Rồi giải hpt nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)