Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc& P

31 tháng 3 2020 12:04

câu hỏi

nhà Lan có 10 cây chuối mẹ trồng thêm 19 cây nữa hỏi nhà Lan có bao nhiêu cây chuối


0

2


Cao T

31 tháng 3 2020 12:35

29 cây chuối

Xuong H

31 tháng 3 2020 14:37

29 cay chuoi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số tuổi Bố, mẹ và hoa là 70 tuổi. Tuổi mẹ cộng tuổi hoa là 38 tuổi. Bố hơn hoa 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người

15

Lihat jawaban (3)